Garantie


Garantie

Op alle producten die je bij Jaywalk koopt is de wettelijke garantie van toepassing. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is wat je ervan mag verwachten. Ondanks de controle die wordt uitgevoerd, is het mogelijk dat je na ontvangst van het product een materiaal- of productiefout ontdekt.

Gebreken die niet door slijtage veroorzaakt zijn, worden vakkundig gerepareerd. Wanneer reparatie niet mogelijk is, wordt er gekeken naar een andere oplossing. Gebreken die zijn ontstaan door slijtage of door oneigenlijk gebruik, vallen buiten de garantie. Slijtage en andere gebruikssporen kunnen vaak worden voorkomen door juist onderhoud van de schoenen. Bij iedere productomschrijving staat een hiervoor bestemd onderhoudsadvies aangegeven onder het kopje ‘specificaties’. Wij verzoeken je om eerst contact met ons op te nemen voor je het product met gebreken terugstuurt.

Klachten
Klachten over producten dienen altijd bij het punt van aankoop gemeld te worden. Het aankooppunt zal de klacht in behandeling nemen en beoordelen. Klachten over producten die zijn gekocht via de officiële Jaywalk webshop kunnen worden aangemeld via info@Jaywalk.nl. Geef een korte omschrijving van de klacht, voeg één duidelijke foto van de klacht en één foto van het paar toe en vermeld je ordernummer. We streven ernaar om je email binnen 24 uur in behandeling te nemen en te beantwoorden.

Slijtage van zolen en hakken, kale neuzen, afgeven en slijtage van voeringen door transpiratie, kapotte ritsen, vlekken door (regen)water en vloeibare substanties en andere door verkeerd gebruik veroorzaakte gebreken, die Jaywalk niet te verwijten zijn, worden niet vergoed.

Vrijwaring
Je gaat ermee akkoord, te verdedigen, schadeloos te stellen en Jaywalk vrijwaren tegen alle claims, schade, kosten en uitgaven, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit of gerelateerd aan uw gebruik van de website en producten van Jaywalk.

Aansprakelijkheid
Jaywalk is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect, na levering door welke oorzaak dan ook veroorzaakt door de koper, aan anderen of aan eigendommen van derden. Jaywalk is niet aansprakelijk voor de niet-beschikbaarheid op de webshop of voor technische of elektronische fouten op de website.